ELĪZA VANADZIŅA

OGLEKĻA PĒDAS

PAPĪRS, JAUKTA TEHNIKA

86 X 61,5 CM

2021