INGA JAUNZEME – GRĪNVALDE

VECĀSMĀTES TAUTASDZIESMA „STRAUJA STRAUJA UPE TECĒJ’…”

PŪSTS STIKLS, GRAVĒJUMS

D 40 CM

2020