PĒTERIS DŽIGURS

PASAULES DINAMIKA

PAPĪRS, TUŠA

32 X 26 CM

2020