RUTA BOGUSTOVA

VECĀS LAIVAS

ZĪDS, AUTORTEHNIKA

60 x 180 CM

2020